Hotrod-Fun

מכוניות מרוץ זעירות אבל בעלות מנוע חזק שאיתן ניתן לנוע בעיר , המכוניות יוצאות כל יום לסיבוב מסודר במסלול קבוע
נדרש רשיון נהיגה בתוקף
   לתאום ופרטים מוזמנים להתקשר  אלינו
+40-723-575858