KPM Romania

היא חברה העוסקת בהדרכה וסיורים ברחבי רומניה כאשר הדגש שהיא שמה הוא על הכרת התרבות והסביבה הטבעית של מרקם החיים הכפרי ושילובו בתוך הטבע הפראי של מדינה נפלאה זו

הסיור היומי הקלאסי

להכיר את רומניה באמת

לעומק האדמה ולההרים

עיר הבירה מלאת הסודות

לא תרצו לחזור הביתה

סיור החורף הטוב ביותר בעולם

יין וטעמים של קצת אחרת

כי לכולם מגיע

לחולי הגה ,עשן וכייף שלא ניגמר

לטעום דברים טובים

טיולים בדנובה

תמונות מטיולים